Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch: latinský obrad (Rímskokatolícka cirkev) a byzantský obrad (Gréckokatolícka cirkev). Svoju činnosť, vznik a poslanie odvodzuje od učenia Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý je podľa vyznania viery jednou z troch božských osôb (spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým). Kresťanskej tradícii predchádza tradícia židovská, v ktorej kresťania vidia predobraz Cirkvi ako Božieho ľudu v putujúcom Izraeli. Bližšie informácie získate, ak kliknete tu: https://www.kbs.sk .

Farnosť sv. Juraja v Starej Haliči je jednou z najstarších farností regiónu Novohrad. Samotný kostol, ktorý je veľmi dobre zachovaný v gotickom štýle, siaha do 13. storočia. Zmienky poukazujú na existenciu farnosti už v tejto dobe. Farnosť Stará Halič je preto jednou z najstarších farností Novohradu. Samotná obec Stará Halič je čisto katolícka. Ostatné filiálky ako napr. Halič, je poväčšine tiež katolícka, ďalšľie filiálky ako Tomášovce, Ľuboreč, Praha, Lupoč, Mašková, Telka, Gregorova Vieska, boli pôvodne evanjelické dediny a farnosti. Veriacich vo farnosti Stará Halič je približne tri tisíc. Okrem farnoskej dediny Stará Halič je ešte deväť filiálok. Z toho len v štyroch dedinách sú kostoly. V Tomášovciach je kostol svätého Petra a Pavla. Bližšie informácie získate, ak kliknite tu.

Napísali o nás

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore