Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Územný plán obce Tomášovce

A. Textová časť

Textová časť

Textová časť (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 727,28 kB
Vložené: 5. 2. 2024

B. Grafická časť

Výkres širších vzťahov – v mierke 1: 50 000 (výkres č. 1)

up_tomasovce_v01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,98 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1 5 000 (výkres č. 2)

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1 5 000 (výkres č. 2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 820,75 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1 10 000 (výkres č. 3)

Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1 10 000 (výkres č. 3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 778,55 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1 5 000 (výkres č. 4)

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1 5 000 (výkres č. 4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,12 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1 5 000 (výkres č. 5)

Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1 5 000 (výkres č. 5).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,14 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES – v mierke 1 10 000 (výkres č. 6)

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES – v mierke 1 10 000 (výkres č. 6).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,48 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1 5 000 (výkres č. 7)

Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1 5 000 (výkres č. 7).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,68 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Súvisiace dokumenty

VZN č.1 2017 obce Tomášovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Tomášovce

VZN č.1 2017 obce Tomášovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce Tomášovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,26 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Predkladacia správa k schvaľovaniu dokumentu ÚPN obce Tomášovce

Predkladacia správa k schvaľovaniu dokumentu ÚPN obce Tomášovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,69 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Súhlas nadradeného orgánu územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona

Súhlas nadradeného orgánu územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,88 kB
Vložené: 5. 2. 2024

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN obce Tomášovce

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN obce Tomášovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,1 kB
Vložené: 5. 2. 2024

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore