Pozvánka na oslavy 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Obec Tomášovce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Tomášovciach a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska VÁS  POZÝVAJÚ NA OSLAVY  71. VÝROČIA UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY, ktoré sa uskutočnia v piatok 6. mája 2016 o 13.30 hodine pri pamätníku padlých na ul. SNP v Tomášovciach. Zraz účastníkov je o 13.25 hod pred Obecným úradom v Tomášovciach.

Beh oslobodenia Budiná - Tomášovce

Občianske združenie NAŠE TOMÁŠOVCE a Obec Tomášovce organizujú pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny štafetový beh Budiná - Tomášovce, ktorý sa uskutoční dňa 07. mája 2016.Odchod účastníkov autobusom na Budinú je o 8:00 hod spred trhoviska v Tomášovciach pri CBA.Štart štafetového behu je o 9:00 hod spred pamätníka v Budinej.

Priložený súbor: 

Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Tomášovce a Výročná členská schôdza ZO JDS v Tomášovciach

Obec Tomášovce a ZO SZPB v Tomášovciach ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili na oslavách 71. výročia oslabodenia obce Tomášovce za účasť. Starosta obce zároveň ďakuje ZO JDS v Tomášovciach za dôstojné zorganizovanie Výročnej členskej schôdze ZO JDS V Tomášovciach pri príležitosti 20. výročia jej vzniku. Na záver starosta ďakuje za účasť na oslavách učiteľom, vychovávateľom a žiakom ZŠ a MŠ v Tomášovciach, zamestnancom obecného úradu, členom ZO JDS v Tomášovciach, speváckej skupine Háj z pod Haliera z Tomášoviec,  ako aj hosťom, zvlášť Ing.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU V ROKU 2016

Zmesový komunálny odpad bude odvážaný každý párny týždeň vo štvrtok:

14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12., 29.12..

 

Vyseparovaný odpad papier, plasty, sklo bude odvážaný v stredu, v termínoch:

13.01., 10.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 14.12..

Publicita projektu "Obnova verejného osvetlenia v obci Tomášovce"

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizujeme projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci Tomášovce".