Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

História

Prvá historická zmienka o obci TOMÁŠOVCE sa nachádza v listine Belu IV. Vydaná je vo Zvolene 3.augusta roku 1247. Je zachovaný aj hodnoverný opis vydaný prepoštom Filipom a Ostrihomskou kapitulou po 3.8.1247. V obidvoch listinách sa výslovne spomína:"Luchunch, que alio nomine Tamasy vocatur...", z čoho možno usudzovať, že Lučenec a Tomášovce boli od najstaršich (pisomne doložených) dokladov párovými pomenovaniami.