Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na stavbu "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)"

Verejná vyhláška
 
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len "špeciálny stavebný úrad"), podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým
prerušuje kolaudačné konanie
podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na stavbu: "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)" (ďalej len "stavba") stavebné objekty (viď rozhodnutie).
 
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti "Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa".
 
Rozhodnutie bude zároveň zverejnené vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa". 
 
Dátum zvesenia: 18. 5. 2024 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:72
TÝŽDEŇ:1386
CELKOM:1384701

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore