Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

R2 Kriváň-Lovinobaňa-Tomášovce úsek Mýtna-Tomášovce - Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného s konaním o zmene stavby pred jej dokončením SO 610 až SO 813

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 11 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.) začatie kolaudačného konania stavby zlúčeného s konaním o zmene stavby pred dokončením (ďalej len „konanie“) a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 10.00 h v priestoroch zariadenia staveniska stavby: R2 Kriváň – Mýtna, 962 04 Kriváň 615.

Celé znenie oznámenia sa nachádza tu: Oznamenie_o_zacati_KK-R2-NDS.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 578.17 kB

Oznámenie je zároveň zverejnené vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa". 

Dátum zvesenia: 2. 7. 2024 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:584
TÝŽDEŇ:584
CELKOM:1400739

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore