Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie verejnosti o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“

OZNÁMENIE VEREJNOSTI

 
o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia
zóna Banskobystrický kraj“
 
          Obec Tomášovce oznamuje verejnosti, že obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“.
          Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/ program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj.
          Zároveň je Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ zverejnené vyvesením po dobu 14 dní na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa".
Je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach v pracovných dňoch počas stránkových hodín po dobu 14 dní, kde je možné si z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
          Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.
 
Oznámenie o strategickom dokumente vo formáte .pdf tu:
Program_na_zlepsenie_kvality_ovzdusia_zona_BB_kraj.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 861.87 kB
Dátum zvesenia: 29. 5. 2024 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:70
TÝŽDEŇ:1384
CELKOM:1384699

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore