Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - zriadenie vecného bremena

Informovanie verejnosti verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - zriadenie vecného bremena

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní týmto oznamuje začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva - zriadenie vecného bremena pre stavbu „R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce)", k.ú. Tomášovce, kraj: Banská Bystriba, okres: Lučenec, obec: Tomášovce.
Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:
a) Účel obmedzenia: „R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce)"
b) Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
c) Katastrálne územie: Tomášovce
d) Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-E č. 747/1
Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho ma zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza.
 
Vyvesené dňa: 31.01.2022
Zvesené dňa: 16.02.2022
 
Obr.
    
 
Dátum zvesenia: 16. 2. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:71
TÝŽDEŇ:1385
CELKOM:1384700

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore