Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 17:29:15

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C 0 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 1.7m/s
tlak1014hPa
vlhkosť76%
sneženie0.21mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obceTomášovce č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Schválené OZ v Tomášovciach uznesením č. 53/2019/B zo dňa 15.08.2019
Účinnosť od: 01.09.2019

VZN vo formáte pdf. je po kliknutí tu.

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
                               
                                                                                      Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 10/2011 zo dňa 24.08.2011, sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 2 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
2/ Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň v sume 1,54 €. Táto suma pozostáva z nasledovných položiek: desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant  0,26 €.

2. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 - 11 rokov na jeden obed v sume 1,21 €.

3. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 4 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
4/
a) dospelí stravníci - zamestnanci 2,87 € / obed, z toho:
• príspevok zamestnávateľa 55% - 1,58 €
• z príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnanca na obed, osobu a deň - 0,40 €
• úhrada zamestnanec – 0,89 €

b) cudzí stravníci 2,87 € / obed, z toho:
• normované náklady - 1,41 €
• réžia - 1,46 €   

4. V časti „Základná škola - určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“, § 5 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Zápis detí sa koná v Základnej škole Tomášovce podľa rozhodnutia riaditeľky ZŠ v zákone stanovenom čase / od 01. 04.  -  30. 04. príslušného roku /

                                                                                      Čl. 2

1) Ostatné ustanovenia VZN Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ostávajú nezmenené.
2) Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

                                                                                      Čl. 3

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.07.2019 a zvesený dňa12.08.2019.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č. 53/2019/B zo dňa 15.08.2019.
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 16.08.2019.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.09.2019.

 Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 16. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť