Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Zaburinenie pozemkov - upozornenie
Vyvesené: 12. 5. 2023
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začatá realizácia projektu "Malá kompostáreň v obci Tomášovce"
Vyvesené: 29. 1. 2023
V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program bola začatá realizácia projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce"
Vyvesené: 22. 1. 2023
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zrealizovaný projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením".
Vyvesené: 24. 1. 2020