Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

UPOZORNENIE - zmena vo zverejňovaní zmlúv !!!

Na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa mení spôsob zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv povinnou osobou (t.j. aj Obcou Tomášovce). Od 31.03.2022 sa takéto zmluvy musia zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv - link: https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 6. 2016

201307

tlačivá - evidenčný list, čitateľský preukaz, rybársky lístok

0,00 €

FVCC - Tlačiareň

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201306

spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie ústredného kúrenia v budove MŠ + statické posúde

0,00 €

Ing. Peter Molnár

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201305

smetné nádoby z plastu - rôzne druhy a farby

0,00 €

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201304

odborná prehliadka a odborné skúšky v objekte obecného úradu v Tomášovciach + opravy (odstránenie zi

0,00 €

Ján Ďuraj

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201303

Vypracovanie technického posudku a rozpočet na výmenu okien na budove ZŠ Tomášovce

0,00 €

Ing. Michal Slobodník

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201302

tlačiví pre sobášne listy a úmrtné listy

0,00 €

Tlačiareň MVSR

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201301

smetné nádoby z plastu/plechu

0,00 €

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201219

čítačka QR kódov s etiketami

0,00 €

Kodys Slovensko, s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201218

kompletné vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 z environmentálneho

0,00 €

Studnica, n.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201217

projektová dokumentácia na pretlak – Haličská cesta za účelom vybudovania kanalizačnej a vodovodnej

0,00 €

Ing. Erika Kováczová

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201216

PVC kanalizačná rúra

0,00 €

Plastika a.s. Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201215

odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v OÚ

0,00 €

Ján Ďuraj

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201214

kultúrne vystúpenie

0,00 €

Milan Matuška

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201213

odborná skúška a prehliadka plynového a tlakového zaiadenia v zdrav. Stred., MŠ, ZŠ, KD

0,00 €

Štefan Kandáč

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201212

kosenie miestnych rigolov cestným traktorom

0,00 €

BB RSC, a.s.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201211

znalecký posudok na určenie jednotkovej ceny 903/23 a 903/87

0,00 €

Ing. A. Bothová

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201210

PVC kanalizačná rúra

0,00 €

Plastika a.s. Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201209

Asfaltová obalová zmes

0,00 €

BB RSC, a.s.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201208

interaktívna tabuľa active board

0,00 €

TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201207

čistenie miestnych komunikácií

0,00 €

BB RSC, a.s.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201206

3 x preprava sypkého materiálu Lučenec - Tomášovce

0,00 €

BB RSC, a.s.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201205

protipožiarne vybavenie

0,00 €

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 01 Martin

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201204

Asfaltová obalová zmes

0,00 €

BB RSC, a.s.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201203

tlačné pružiny

0,00 €

Euris, s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201202

Nákladná doprava

0,00 €

Jozef Komoves

Obec Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 401-425 z 438