Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

UPOZORNENIE - zmena vo zverejňovaní zmlúv !!!

Na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa mení spôsob zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv povinnou osobou (t.j. aj Obcou Tomášovce). Od 31.03.2022 sa takéto zmluvy musia zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv - link: https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 6. 2016

201416

čistenie verejnej kanalizácie

0,00 €

M+M AQUA SERVIS s.r.o., Čajkovského 16, 984 01 Lučenec

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201415

matričné doklady

0,00 €

Centrum polygrafických služieb ministerstva vnútra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201414

oprava plynového kotla

0,00 €

RUR GAS

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201413

údržba a oprava bezdrôtového rozhlasu

0,00 €

SIGNAL-CODE s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201412

zemné práce - rozhrnutie zeminy a zrovnananie terénu

0,00 €

Agrochemický podnik

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201411

strešné laty rozmeru 50x30x4000

0,00 €

KROVY-SK sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201410

výstavba dažďovej kanalizácie na ulici Riečna II

0,00 €

Accord - stavebná kancelária, s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201409

štrkodrvina v množstve 9 ton, frakcia 0-32mm s dopravou k ObÚ

0,00 €

SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201408

presústruženie brzdových bubnov na áviu

0,00 €

KASIMATIC sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201407

stolnotenisové potreby - sieťka a loptičky

0,00 €

BELOR sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201406

dopravné značenie

0,00 €

Hakom sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201405

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových a plynových zariadení v ZŠ, zdrav. stred.

0,00 €

Štefan Kondáč – Plaucha

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201403

odpadové nádoby

0,00 €

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201402

výroba a montáž predeľovacej steny do materskej školy

0,00 €

VYDON

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201401

program "Školská jedáleň 4" - pre zariadenie školského stravovania

0,00 €

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201337

Odborná prehliadka komínov v objektoch ObÚ Tomášovce a ZŠ Tomášovce

0,00 €

Jozef Krnáč, Jasná 14, 984 01 Lučenec

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201336

darčekové poukážky ku koncu roka 2013 zo SF

0,00 €

Tesco

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201335

štrkodrevina v množstve 9 ton, frakcia 0-4mm, frakcia 4-8mm s dopravou k ObÚ

0,00 €

OMEGA - LC sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201334

oprava lokálnych výtlkov a rozkopávok v obci Tomášovce v súlade s cenovou ponukou - vysprávka výtlko

0,00 €

SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201333

stavebné práce opravy poškodených obkladov v 4 WC v ZŠ Tomášovce v dohodnutom rozsahu

0,00 €

Ľubomír Kurčík

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201332

výroba a montáž plastových vchodových dverí na ObÚ Tomášovce

0,00 €

PLAST-MONT,s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201331

rezivo smrek

0,00 €

KROVY-SK sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201330

použitý traktorový príves - 5 ton

0,00 €

AGROTOM, s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201329

revízia 2ks hasiacich prístrojov, tlakové skúšky na 9ks hasiacich prístrojov, 4ks hydrantové hadica

0,00 €

POŽIARNA PREVENCIA

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201328

vypracovanie zakladania stavby "Intenzifikácia a rozšírenie ČOV Tomášovce" pri zmenách geo

0,00 €

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 433