Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

UPOZORNENIE - zmena vo zverejňovaní zmlúv !!!

Na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa mení spôsob zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv povinnou osobou (t.j. aj Obcou Tomášovce). Od 31.03.2022 sa takéto zmluvy musia zverejňovať na Centrálnom registri zmlúv - link: https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 6. 2016

201510

Montáž striežky a bočných stien autobusovej zástavky na ulici Družstevná

0,00 €

KASIMATIC sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201509

Striežka na autobusovej zástavke ul. Družstevná v rozmere podľa náčrtu zo dňa 25.03.2015

0,00 €

KASIMATIC sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201508

Zmena projektovej dokumentácie na ČOV Tomášovce z dôvodu zmeny prístupovej komunikácie.

0,00 €

PROX T.E.C. POPRAD s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201507

Revízia el. zariadenia stavby "Prekládka rozvádzača VO" a revízia el. zariadení v Požiarne

0,00 €

Ján Ďuraj

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201506

Výbojkové svietidlá s príslušenstvom na verejné osvetlenie.

0,00 €

Tomlux, s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201505

Preprava štrku a kameniva podľa potreby v priebehu roka 2015.

0,00 €

HORVÁTH IVAN

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201504

Služby spojené s prevádzkovaním a údržbou športového areálu v Tomášovciach v priebehu roka 2015 v ro

0,00 €

Ján Petian, Nová 321/2, 985 56 Tomášovce

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201503

Dodávka drvené kamenivo v roku 2015 podľa potreby podľa platného cenníka

0,00 €

SK Kameňolomy, s.r.o. - lom Mýtna

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201502

Plastové odpadové KUKA nádoby 120 l 30 ks

0,00 €

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201501

posypová soľ 25 kg

0,00 €

Peter Mihály

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201440

vonkajšie prehliadky tlakových nádob v materskej škole

0,00 €

František Rell - revízny technik tlakových nádob a kotlov

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201439

objednávka tovaru

0,00 €

František Trizna

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201438

vyrobenie rozvodnej skrine na verejné osvetlenie v obci

0,00 €

BILKA-SVET-ZDRUŽENÉ

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201437

objednávka rohového kameňa

0,00 €

KSB-Kameňolomy SR sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201436

objednávka materiálu

0,00 €

Berndorf Sandrik s.r.o.

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201435

terénne práce pri potoku Ľubetovník a pri ČOV v obci Tomášovce

0,00 €

Peter Žigo

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201434

materiál štrkodrevina

0,00 €

OMEGA - LC sro

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201433

zaškolenie kuriča

0,00 €

Štefan Dóža - Rúr Gas

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201432

pomôcky pre knižnicu

0,00 €

FVCC - Tlačiareň

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201431

vystúpenie na kultúrnom podujatí "1. ročník folklórneho festivalu Tomášovce 2014"

0,00 €

Dubkáčik Buzitka folk. a div.s

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201430

vystúpenie na kultúrnom podujatí "1. ročník folklórneho festivalu Tomášovce 2014"

0,00 €

HALIČAN hudobno-spevácka skupi

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201428

kompletné ozvučenie kultúrno-spoločenskej akcie

0,00 €

MAJSTER Peter Kalamár

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201427

vypracovanie požiarno bezpečnostnej charakteristiky budovy obecného úradu

0,00 €

Ing. Milan Hric

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201426

kontajner na sklo 3 ks

0,00 €

BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

Obec Tomášovce

3. 6. 2016

201425

oprava výtlkov recyklovaným asfaltom

0,00 €

SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec

Obec Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 441