Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

VZN obce Tomášovce č. 1/2020

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce.

Celé znenie VZN vo formáte .pdf je tu: VZN_1_2020-dodatok_VZN_2-2019_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf

Zodpovedá: Správce Webu