Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1.polrok 2021

Dátum zvesenia: 30. 6. 2021 Zodpovedá: Ing. Dana Tisoňová