Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o doručení oznámenia o uložení zásielky Peter Sivok nar. 9.3.1976

Obec Tomášovce oznamuje občanovi Peter Sivok narodený 9.3.1976, že mu bolo doručovateľkou Slovenskej pošty prevádzka Tomášovce dňa 7.4.2021 na Obecný úrad Tomášovce doručené oznámenie o uložení úradnej zásielky - doporučený list do vlastných rúk od Okresného súdu Lučenec. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. Jana Galádová pracovníčka OcÚ Tomášovce. 

Oznámenie (54.55 kB)

Dátum zvesenia: 23. 4. 2021 Zodpovedá: Jana Galádová