Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 za Obec Tomášovce

úroveň vytriedenia KO za rok 2020

Obec Tomášovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je vo výške 60,16 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo formáte .pdf je tu: Tomasovce-Miera_triedenia_odpadu_za_rok_ 2020 (807.91 kB)

Zodpovedá: Správce Webu