Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
oznámenie o doručení úradnej listovej zásielky Gabriel Zupko, nar. 1972 11.07.2019 27.07.2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 za Obec Tomášovce 28.02.2019 31.12.2019
úroveň vytriedenia KO za rok 2018
Likvidácia starých banských háld, Podrečany - správa o hodnotení 30.07.2018
posudzovanie vplyvu na životné prostredie
"Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č.2)" oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 27.07.2018
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, upovedomuje vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Zámer – prevod majetku obce 23.07.2018
Zverejnenie.
Návrh rozpočtu na rok 2018 08.11.2017 28.11.2017
Vyhlásenie mimoriadnej situácie 04.08.2017 29.12.2017
Okresný úrad Lučenec v súlade so zákonom č.42/1994 Z.z. Vás informuje o tom, že v územnom obvode Lučenec bola dňa 4.8.2017 o 13:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia.
Publicita projektu "Obnova verejného osvetlenia v obci Tomášovce" 23.12.2015
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK