Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Zverejnené dokumenty

Strategický dokument "Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025"
Vyvesené: 17. 6. 2022 Dátum zvesenia: 6. 7. 2022
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zrealizovaný projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením".
Vyvesené: 24. 1. 2020

Úradná tabuľa

Vyvesené: 16. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Vyvesené: 16. 6. 2022 Dátum zvesenia: 31. 10. 2022
Informovanie verejnosti verejnou vyhláškou
Vyvesené: 31. 1. 2022
Dôležité !!!
Vyvesené: 4. 8. 2021
Dôležitý oznam.
Vyvesené: 23. 9. 2019