Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška
Vyvesené: 6. 12. 2022 Dátum zvesenia: 22. 12. 2022
Zverejnenie
Vyvesené: 29. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 12. 2022
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zrealizovaný projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením".
Vyvesené: 24. 1. 2020
Na pripomienkovanie.
Vyvesené: 29. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 12. 2022
Na pripomienkovanie.
Vyvesené: 29. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 12. 2022
Vyvesené: 28. 11. 2022 Dátum zvesenia: 14. 12. 2022
Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce "Lokalita PRP a ihrisko"
Vyvesené: 28. 11. 2022 Dátum zvesenia: 29. 12. 2022
Návrh rozpočtu na pripomienkovanie.
Vyvesené: 28. 11. 2022 Dátum zvesenia: 14. 12. 2022
Vyvesené: 23. 11. 2022 Dátum zvesenia: 9. 12. 2022
Vyvesené: 21. 11. 2022 Dátum zvesenia: 7. 12. 2022
Informovanie verejnosti verejnou vyhláškou
Vyvesené: 31. 1. 2022
Dôležité !!!
Vyvesené: 4. 8. 2021
Dôležitý oznam.
Vyvesené: 23. 9. 2019