Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradné hodiny a kontakt

Kontakty

Starosta: Ing. Ján Mičuda

Obecný úrad Tomášovce
Partizánska 132/7, PSČ 98556
Telefon: +421474371446
 
Podateľňa: Andrea Vreštiaková
Telefón: +421917855963
 
Ekonomický úsek: Ing. Dana Tisoňová
Telefón: +421474371446
 
Matrika: Jana Galádová
Telefón: +421474371446

Úradné hodiny Obecného úradu Tomášovce

Pondelok - Utorok
od: 07:30 hod. - do 12:00 hod.
od: 13:00 hod. - do 16:00 hod.

Streda
od: 07:30 hod. - do 12:00 hod.
od: 13:00 hod. - do 17:30 hod.

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
od: 07:30 hod. - do 12:00 hod.
od: 12:30 hod. - do 14:00 hod.

Fakturačné údaje - Obec TomášovceQR code - fakturačné údaje obce

Organizácia:                    Obec Tomášovce  
Adresa:                             Partizánska 132, 985 56 Tomášovce
Zastúpená starostom:   Ing. Ján Mičuda
Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko, a.s., 
IBAN:                                SK89 5600 0000 0060 4959 7001
IČO:                                  00316474
DIČ:                                  2021251023