Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Doprava

Demografia

 

Počet obyvateľov obce Tomášovce k  31.12.2019 

 

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 sa v obci:

narodilo 10 detí a to 7 dievčat a 3 chlapci

umrelo 11 občanov a to 4 ženy a 7 mužov

na trvalý pobyt sa prihlásilo 28 obyvateľov

na prechodný pobyt sa prihlásilo 5 obyvateľov

z trvalého pobytu sa odhlásilo 28 obyvateľov. 

 

Celkový počet obyvateľov obce prihlásených na trvalý a prechodný pobyt je 1415.

Z toho je     mužov 706 

                          žien 709  

 

Na trvalý pobyt je v obci prihlásených 1381 obyvateľov. 

Z toho je     mužov 691 

                          žien 690

 

Na prechodný pobyt je v obci prihlásených 34 obyvateľov.

Z toho je     mužov 15 

                       žien 19