Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Upozornenia - Úrad prace, sociálnych veci a rodiny Lučenec - zmena úradných hodín a prijate opatrenia

obr.

Dôležitý oznam.

OZNAM
V zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu
 
sa upravujú úradné hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci a na pracoviskách vo Fiľakove a v Poltári s účinnosťou od 16.12.2020 do 08.01.2021 nasledovne:
 
Pondelok                  08.00 – 11.00 hod.
Utorok                      08.00 – 11.00 hod.
Streda                       13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok                     nestránkový
Piatok                       08.00 – 11.00 hod.
 
 
Súčasne sa na ÚPSVaR Lučenec RUŠIA všetky termíny kontaktov, výberových konaní, individuálnych, poradenských aktivít.
 
Úrad žiada všetkých svojich klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mail (lc@upsvr.gov.sk), telefonický kontakt a poštové služby (https://www.upsvr.gov.sk/lc.html?page_id=240135 ).
 
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže klient podať: elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, emailom bez elektronického podpisu,  osobne vo výnimočných prípadoch.
 
V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, SOS dotácie, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom.
 
Preberanie všetkých potrebných písomností a náležitostí, ktoré musí úrad v zmysle zákona od klientov prebrať, bude prebiehať na recepcii úradu.
 
UPSVR Lučenec
Referát služieb pre zamestnávateľa
Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
Č. tel.: 047/2441313
 
 
Dátum vloženia: 20. 12. 2020 9:30
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 12. 2020 9:37
Autor: