Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Upozornenia

obr.1

Informácia o výluke medzi ŽST Lučenec - ŽST Lovinobaňa v dňoch 25. - 29. septembra 2023 - oznam

Dátum: 24. 9. 2023

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. upozorňuje cestujúcich o výluke medzi železničnými stanicami ŽST Lučenec - ŽST Lovinobaňa v dňoch 25. - 29. septembra 2023

obr.1

StVPS, a.s. - vyhlásenie generálneho pardonu

Dátum: 8. 9. 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s vyhlasuje od 8.9.2023 do 30.11.2023 generálny pardon.

obr.

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2023

Dátum: 22. 8. 2023

Dokument CO - základy sebaochrany a prvej pomoci aktualizovaný v 8/2023

#

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov

Dátum: 10. 7. 2023

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

#

Obecná knižnica bude znovu otvorená

Dátum: 30. 5. 2023

Dôležitý oznam

#

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. žiada občanov o nahlásenie stavu vodomeru

Dátum: 16. 3. 2023

Dôležité oznámenie!

STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY 1

STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY

Dátum: 3. 3. 2023

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ!

obr.2

Upozornenie pre majiteľov psov !!!

Dátum: 11. 2. 2023

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci

#

Zmena cestovných poriadkov všetkých pravidelných autobusových liniek

Dátum: 9. 12. 2022

Dôležitý oznam!

Inflačná pomoc 1

Inflačná pomoc

Dátum: 24. 11. 2022

Informácie k inflačnej pomoci

Tom_novinky_3-2022

Tomášovské novinky 3/2022

Dátum: 24. 10. 2022

O dianí v obci.

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov 1

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 24. 8. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) a s cieľom zabránenia šírenia nákazy informuje občanov

Obr.

Podvodníci opäť "úradujú" - o úspory sa im podarilo pripraviť 79-ročnú dôchodkyňu

Dátum: 7. 6. 2022

Niekoľko rovnakých prípadov sa za krátky čas objavilo v okrese Lučenec

obr.1

Informácie pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Dátum: 17. 12. 2021

Sumár aktuálnych opatrení

AMO_likvidacia_Luhyna_003721542-288x216.jpg

Opatrenia RVPS Lučenec na tlmenie afrického moru ošípaných v Tomášovciach

Dátum: 2. 7. 2021

Dôležitý oznam.

unnamed.jpg

Africký mor ošípaných - usmernenie

Dátum: 20. 4. 2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec v zmysle § 8 a § 16 zákona o veterinárnej starostlivosti požiadala Obecný úrad Tomášovce o súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti.

Túlavý pes

VOĽNÝ POHYB PSOV – upozornenie na porušovanie VZN

Dátum: 23. 11. 2020

Porušovanie platného Všeobecne záväzné nariadenia obce Tomášovce č. 1/2006 o niektorých podmienkach držania psov

obr.

Pre uľahčenie registrácie hospodárskych zvierat - vzory tlačív

Dátum: 19. 10. 2020

Oznam pre chovateľov ošípaných.

obr.

Aplikácia "V obraze" je spustená aj pre našich občanov

Dátum: 18. 5. 2020

Dôležitá informácia

Zaburinenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Dátum: 14. 5. 2020

Dôrazné upozornenie na povinnosť kosiť a udržiavať záhrady, pasienky a ornú pôdu a tým zabrániť šíreniu burín na poľnohospodárskej pôde.

podvodnik

Vážení seniori, dajte si pozor na podvodníkov !!!

Dátum: 31. 3. 2020

Dôležitý oznam

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu 1

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu

Dátum: 2. 12. 2019

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu

ošípaná

Oznam - Africký mor ošípaných

Dátum: 29. 5. 2018

Regionálna veterinárna potravinová správa Lučenec, upozorňuje všetkých občanov-chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Lučenec na telefónne číslo 43 22 431, 45 11 753, alebo mobilné čísla 0905 828 254, 0915 849 887 a príslušnému súkromnému veterinárovi. Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa okres Lučenec a Poltár. Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí hovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eurv prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby.

obr.

Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Dátum: 20. 2. 2017

Upozornenie

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica - nehodovosť 1

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica - nehodovosť

Dátum: 7. 2. 2017

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa opätovne obracia na občanov s upozornením

#

Záverečná správa o priebehu realizácie projektu „Oddychová zóna „RAJČUĽA“

Dátum: 29. 10. 2014

Záverečná správa o priebehu realizácie projektu „Oddychová zóna „RAJČUĽA“ ktorý bol realizovaná z podporou Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2014, zmluva č. 51/POD-48/14 (ďalej len zmluva).

Cieľom projektu „Oddychová zóna „Rajčuľa“ bolo vyčistiť celé navrhované priestranstvo od čiernych skládok, burín,

zrekultivovať okolie potoka Ľubetník, vysadiť tu vhodné brehové porasty, vybudovať uprostred tohto priestranstva malé detské ihrisko s hojdačkami, postaviť drevený mostík cez potok a pri chodníčku pozdĺž potoka osadiť niekoľko drevených lavičiek.