Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Vypaľovanie suchej trávy - nikdy to nerob !!!

Plagát

Dôležité upozornenie !!!

Vážení občania !

 

Rok 2020

 

Okres Lučenec

Okres Poltár

Počet požiarov z dôvodu vypaľovania

32

6

Počet lesných požiarov

4

5

Počet usmrtených

0

0

Počet zranených

0

0

 
Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100,-€ a podľa § 61 pri prejednaní priestupku uložená  pokuta do výšky 331 €.  Právnickej osobe a fyzickej osobe  - podnikateľovi za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi  môže byť podľa § 59 uložená pokuta do výšky  16 596 €.  Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov. 
 
Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:
·   Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
·   Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.
Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri   zakladaní ohňa je  potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:
·   Nezakladať oheň počas vetra,
·   Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
·   Neponechávať oheň bez dozoru,
·   Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.
 
Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období.    
 
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci
L. Novomeského č. 3
984 03 Lučenec
Vybavuje: pplk. Ing. Pavol Kukla,  tel.:  047/561 6260

Prílohy

Plagat_vypalovanie_travy_2020.pdf

Plagat_vypalovanie_travy_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 778,07 kB
Dátum vloženia: 19. 3. 2021 3:58
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2021 4:46
Autor: Správce Webu