Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Kamerový systém obce Tomášovce je spustený

Kamerový systém obce Tomášovce je spustený

Na základe uznesenia Rady vlády č. 1/2014 pre prevenciu kriminality zo dňa 10.10.2014 bola pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie Kamerového systému obce Tomášovce vo výške 3.000 €. Tento projekt obec spolufinancovala v sume 2.704,20 €.

Projekt kamerového systému sleduje zvýšenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej prevencie. Zámerom projektu bolo vybudovať sieť kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z dôležitých lokalít obce. Momentálne monitorovací kamerový systém pozostáva z 5-tich 3 MPx farebných statických IP kamier umiestnených na verejných priestranstvách obce a záznamového zariadenia NVR umiestneného v dátovom rozvádzači v budove obecného úradu pripojeného na internet. Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové médiá pracuje v nepretržitej prevádzke. Kamery č.1 a 2 sú umiestnené na budove obecného úradu a monitorujú vonkajší priestor pri obecnom úrade. Kamera č.  3 je umiestnená na stĺpe vo dvore obecného úradu, kde monitoruje dvor a skladové priestory úradu. Kamery č. 5 a 6  sú umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia na hlavnej križovatke v obci pred obchodným domom pri trhovisku. Monitorovanie je možné nepretržite aj cez internet prostredníctvom PC resp. mobilnej aplikácie. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 3.000,- EUR. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 5.704,20 €. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému sú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu obce.

Dátum vloženia: 22. 5. 2015 13:38
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2018 8:05