Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce - prerokovanie

Komunitný plán obce Tomášovce na rok 2018-2020

Obec je zo zákona povinná vypracovať komunitný plán sociálnych služieb (§ 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Komunitný plán sociálnych služieb má, po predchádzajúcej analýze súčasného stavu, určiť ciele a priority rozvoja obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zároveň má slúžiť na vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v obci, ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. Z týchto dôvodov Obec Tomášovce s pomocou nadácie SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, ktorá vybrala našu obec do projektu „Komunitné služby - Bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“ v druhej polovici roka 2016 pristúpila k vypracovaniu Komunitného plánu sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2018-2022.

Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) obce Tomášovce je vypracovaný na obdobie rokov 2018 – 2022. KPSS je strednodobý strategický dokument, ktorý je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Komunitný plán sociálnych služieb pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje teoretické východiská, podklady a ciele dokumentu. Druhá časť sa zameriava na posúdenie existujúceho stavu, pozostáva z analytickej časti, týkajúcej sa demografických údajov, existujúcich sociálnych služieb a požiadaviek obyvateľov obce. Tretia časť pozostáva zo strategickej časti, kde sú definované ciele, priority, opatrenia na celé programovacie obdobie.

KPSS obce Tomášovce 2018-2020

Prílohy

Komunitny_plan_obce_Tomasovce_prerokovanie.pdf

Komunitny_plan_obce_Tomasovce_prerokovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,7 MB
Dátum vloženia: 6. 12. 2017 7:11
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2018 19:48
Autor: Andrea Vreštiaková

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore