MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 5. 12. 2023
slabé sneženie 0 °C -3 °C
slabé sneženie, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 2.77m/s
tlak1018hPa
vlhkosť85%
sneženie0.88mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2023

Pozvánka

Naše číslo: OZ/07/2023
V Tomášovciach, dňa 15.11.2023
 
Vec: Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
Na základe zákona  NR SR  číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce na deň  22.  novembra 2023 /streda/ o 18.00 hod. do sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach.
 
Program:
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
 4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
 5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
 6. Správa o výsledku kontroly HKO obce Tomášovce Č.k. 2023/II-2
 7. Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2022
 8. Informácia k príprave návrhu rozpočtu obce na rok 2024
 9. Prerokovanie návrhu nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“
 10. Prerokovanie prípadných zmien vo VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
 11. Prerokovanie a schválenie nového „Komunitného plánu sociálnych služieb mikroregiónu Novohradské podzámčie na obdobie 2024 – 2030“
 12. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce Tomášovce na rok 2024
 13. Prerokovanie ostatných došlých žiadostí
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov – diskusia
 16. Záver
   
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
 

Pozvánka vo formáte .pdf je tu: Pozvanka_OZ_22.10.2023.pdf (348.35 kB)

Vyvesené: 15. 11. 2023

Dátum zvesenia: 23. 11. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť