Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečovaním distribúcie el. a súvisiacich služieb č. 6161/2016

201834

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

29.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 602

201833

122,00 EUR

Družstvo BUDÚCNOSŤ

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

29.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "Ochrany osobných údajov"

201832

36,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

29.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

201831

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

18.05.2018

Zmluva o bežnom účte SK04 5600 0000 0060 4959 6009

201830

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

17.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/04/060

201829

9,00 EUR

KOMENSKY sro

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

02.05.2018

Dohoda o prevádzkovej praxi študenta

201828

Neuvedené

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

02.05.2018

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

201827

Neuvedené

Pedagogická a sociálna akadémia

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

24.04.2018

Mandátna zmluva č. 04/2018 o inžinierskej činnosti vo výstavbe

201826

749,00 EUR

OVING s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

24.04.2018

DOHODA č. 18/29/054/51

201825

13 504,95 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Tomášovce

12.04.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji

201824

Neuvedené

ASTERA,s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

20.03.2018

Zmluva č.148 226 o poskytnutí dotáciie z prostriedkov DPO SR

201823

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201822

Neuvedené

Ing. Ondrej Takáč

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201821

Neuvedené

Ján Galád

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

08.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201820

Neuvedené

Mgr. Ján Uhorskai

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

201819

Neuvedené

Ľubica Uhorskaiová

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201818

Neuvedené

Ľubica Uhorskaiová

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201817

Neuvedené

Ing. Ľudovít Jakubec

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201816

Neuvedené

Ľuboslava Rudašová

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

201815

Neuvedené

Ľuboslava Rudašová

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

12.03.2018

Licencia č. 037-CLE-2017

201814

Neuvedené

PHOTOMAP, s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

06.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve

201813

Neuvedené

AGROTOM, s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

28.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášovce v roku 2018 - LIVAMED,s.r.o. Lučenec

201812

2 100,00 EUR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

LIVAMED, sro

28.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášovce v roku 2018 - PeGa,s.r.o. Tomášovce

201811

800,00 EUR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

PeGa sro

28.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášovce v roku 2018 - OZ NAŠE TOMÁŠOVCE

201810

1 000,00 EUR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

Občianske združenie: Naše Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: