Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.09.2018

Kúpno -predajná zmluva

201859

Neuvedené

Pekáreň spol. s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

07.09.2018

Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-50324-X9P1/1)

201858

60,00 EUR

Mediatel, spol. s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

07.09.2018

Mandátna zmluva

201857

2 340,00 EUR

OVING, s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

31.08.2018

Zmluva o poskytnutí údajov č. 194/2018/02

201856

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

28.08.2018

Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu

201855

Neuvedené

Koliba Trade sro

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

28.08.2018

Poistná zmluva č. 22-12904 úrazové poistenie žiakov ZŠ Tomášovce

201854

33,48 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

28.08.2018

Poistná zmluva č. 22-12903 úrazové poistenie žiakov MŠ Tomášovce

201853

23,22 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

07.08.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu

201852

Neuvedené

SPP – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

03.08.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018

201851

200,00 EUR

Simona Albertová

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

03.08.2018

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

201850

1 225,00 EUR

INSTINCT

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

03.08.2018

Smlouva o provedení uměleckého vystoupení

201849

770,00 EUR

Jaroslav Parči

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

03.08.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

201848

1 500,00 EUR

Marian Greksa

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

03.08.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

201847

1 500,00 EUR

Ján Lehotský

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

02.08.2018

Zmluva č. 663/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

201846

2 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

24.07.2018

Mandátna zmluva č. 07/2018

201845

522,00 EUR

OVING, s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

20.07.2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

201844

36 052,39 EUR

STAVOÚNIA a.s.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

20.07.2018

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 148/2018

201843

65 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

20.07.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000636-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

201842

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

13.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

201841

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

28.06.2018

DOHODA č. 18/29/054/100 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ s osobitný zreteľom na dlhodobo nezamestnaných občanov v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie v rámci národného projektu

201840

26 692,68 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

19.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

201839

516,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášovce

18.06.2018

Dohoda č. 8/2018/MPO

201838

2 340,60 EUR

Obec Tomášovce

Slovenská republika - Okresný úrad Banská Bystrica

14.06.2018

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany pred požiarmi

201837

Neuvedené

Územná organizácia DPO

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

13.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

201836

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

11.06.2018

Zmluva o spolupráci, reklame, marketingovej a obchodnej činnosti

201835

Neuvedené

FIT Family RADIO-IGOMAR SK s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: