Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.08.2013

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obce“ uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2) a §§ 566 - S76 Obchodného zákonníka

201327

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Ing. Milan Hric

26.08.2013

Dohoda č. 9/§50j/NS/20l3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

201326

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenc

06.08.2013

Zmluva o dielo - RUR-GAS, s.r.o.

201325

0,00 €

RUR-GAS PLUS, s.r.o.

Obec Tomášovce

05.08.2013

Zmluva o dielo - Plast-Mont

201324

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

PLAST-MONT,s.r.o.

01.08.2013

Zmluva o ochrane vôd - ČOV

201323

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Ivan Siláči

30.07.2013

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

201322

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

JUDr. Lucia Saktorová

22.07.2013

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výroby z nich pre školský rok 2013-2014

201321

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

HOOK, s.r.o.

22.07.2013

Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výroby z nich

201320

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

HOOK, s.r.o.

16.07.2013

Zmluva o overení riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012

201319

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Ing. Katarína Karczagová

16.07.2013

Mediatel zmluva o uverejnení inzercie

201318

0,00 €

Mediatel, spol. s.r.o.

Obec Tomášovce

15.07.2013

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

201317

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Environmentálny fond

03.07.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013

201316

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Banskobystrický samosprávny kraj

10.06.2013

Výmena okien na ZŠ

201315

0,00 €

I.MAR spol. s.r.o.,

Obec Tomášovce

04.05.2013

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 30/10/2012

201314

0,00 €

SVOMA s.r.o.

Obec Tomášovce

03.05.2013

Mandátna zmluva č. 2/2013

201313

0,00 €

OVING, s.r.o.

Obec Tomášovce

02.08.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013126

0,00 €

Mária Filipová

Obec Tomášovce

24.10.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013125

0,00 €

Sidónia Čižmáriková

Obec Tomášovce

19.06.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013124

0,00 €

Ján Mičuda

Obec Tomášovce

25.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013123

0,00 €

Eva Malčeková

Obec Tomášovce

25.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013122

0,00 €

Dobroslava Hrnčiarová

Obec Tomášovce

25.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013121

0,00 €

Dobroslava Hrnčiarová

Obec Tomášovce

25.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013120

0,00 €

Mgr. Mária Lapikášová

Obec Tomášovce

28.03.2013

Poskytnutie služieb v dvoch oblastiach - "Ochrana pred požiarmi" a "Civilnej ochrany"

201312

0,00 €

Obec Tomášovce - Ing . Ján Mičuda starosta obce

Ing. Milan Hric

13.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013119

0,00 €

Marta Galádová

Obec Tomášovce

08.11.2013

Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesta

2013118

0,00 €

Ing. Ondrej Takáč

Obec Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: