Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.09.2016

Nájomná zmluva_476

2016056

0,00 EUR

Adamove Iveta

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_4

2016055

0,00 EUR

Bartková Helena

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_246

2016054

0,00 EUR

Aláčová Ľubica

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_496

2016053

0,00 EUR

Balážová Zuzana

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_7

2016052

0,00 EUR

Adamove Juraj

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_144

2016051

0,00 EUR

Adamove Juraj

Obec Tomášovce

29.09.2016

Nájomná zmluva_271

2016050

0,00 EUR

Adamove Juraj

Obec Tomášovce

29.09.2016

Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov

2016049

0,00 EUR

Koliba Trade sro

Obec Tomášovce

07.09.2016

Zmluva č.168/2016/ODDF o poskytovaní finančnej dotácie na rok 2016

2016048

1 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Tomášovce

07.09.2016

Kúpno-predajná zmluva

2016047

0,00 EUR

Pekáreň spol. s.r.o.

Obec Tomášovce

02.09.2016

Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov

2016046

33,48 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Tomášovce

02.09.2016

Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov

2016045

24,08 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Tomášovce

02.09.2016

Zmluva o spolupráci

2016044

0,00 EUR

SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien

Obec Tomášovce

24.08.2016

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 04.09.2009

2016043

0,00 EUR

SPP – Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Tomášovce

18.08.2016

Dohoda o ukončení Zmluvy o úvere č.25/002/16

2016042

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášovce

17.08.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 28/2016

2016041

0,00 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Tomášovce

17.08.2016

Zmluva o dielo č. 28/2016

2016040

542 774,81 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Tomášovce

11.08.2016

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2016039

1 469,00 EUR

SSE-distribúcia, a.s.

Obec Tomášovce

01.08.2016

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 1/2013 zo dňa 31.07.2013

2016038

277,00 EUR

Ivan Siláči

Obec Tomášovce

26.07.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016

2016037

9 660,00 EUR

SR MDVRR Slovenskej republiky

Obec Tomášovce

20.07.2016

Kúpna zmluva

2016036

20,00 EUR

Mesto Lučenec

Obec Tomášovce

04.07.2016

Kúpna zmluva

2016035

15 000,00 EUR

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Obec Tomášovce

27.06.2016

Dodatok č. 1 k zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2016034

170 588,35 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Tomášovce

08.06.2016

Mandátna zmluva č. 28/2016

2016033

1 800,00 EUR

e-dotacie s.r.o.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, PSČ 98556

07.06.2016

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Tomášovce

2016032

0,00 EUR

HANYX s.r.o.

Obec Tomášovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: