Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 28.11.2021, 3:32:30

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 28. 11. 2021
mierny dážď 6 °C 3 °C
mierny dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 3.38m/s
tlak997hPa
vlhkosť94%
zrážky8.37mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení JPÚ k.ú. Tomášovce "Lokalita PRP a ihrisko"

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách povoľuje pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Tomášovce "Lokalita PRP a ihrisko" z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde

Číslo spisu: OU-LC-PLO1-2021/006908-033   Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Tomášovce 

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods. 1 zákona  p o v o ľ u j e   pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav ( ďalej len JPÚ ), podľa § 8b, v súlade s §8d zákona k nehnuteľnostiam v časti katastrálneho územia Tomášovce "Lokalita PRP a ihrisko" z dôvodu podľa §2 ods. 1 písm.h) zákona, tj. z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky zhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde.

 Celé znenie Rozhodnutia o povolení JPÚ v k.ú. Tomášovce vo formáte pdfpo kliknutí tu (244.56 kB)  Príloha tu (147.38 kB)

V zmysle §8 ods. 4 zákona sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru po dobu 15dní, na webovej tabuli Okresného úradu Lučenec, a súčasne sa zverejní na úradnej tabuli obce Tomášovce. Zároveň sa zverejní na centrálnej elektronickej úradnej tabuli-Slovensko.sk-ústredný portál verejnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa proti tomuto rozhodnutiu možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom.                                                                                                           

Vyvesené: 11. 11. 2021

Dátum zvesenia: 27. 11. 2021

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť