MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 5. 2. 2023
jasná obloha 0 °C -6 °C
jasná obloha, slabý severný vietor
vietorS, 2.06m/s
tlak1035hPa
vlhkosť57%

Aktivujte si službu SMS info

 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby

Verejná vyhláška

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len "špeciálny stavebný úrad"), podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a savebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 669/2007 Z. z.") podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 p o v o ľ u j e
podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby: "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce" (ďalej len "stavba") pred jej dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2022 na nový termín ukončenia výstavby do 31.12.2023 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len "stavebník").
 
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti "Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa".
 
Zároveň bude verejná vyhláška zverejnená vyvesením na úradnej tabuli Obce Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, na webovej stránke obce www.tomasovce.sk v časti "Úradná tabuľa", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce Tomášovce na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa". 
 

Vyvesené: 11. 1. 2023

Dátum zvesenia: 27. 1. 2023

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť