Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 4.12.2022, 9:55:38

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 4. 12. 2022
oblačno 8 °C 3 °C
oblačno, slabý východný vietor
vietorV, 2.23m/s
tlak1025hPa
vlhkosť81%

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len "špeciálny stavebný úrad"), podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a savebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 78 ods. 2 a § 80 ods. 1 stavebného zákona v spojení so zákonom č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 669/2007 Z. z.") začatie kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene stavby (ďalej len "konanie") a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2022 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch zariadenia staveniska zhotoviteľa stavby: Združenie "R2 Metrostav - Hochtief, Zvolenská cesta 2740/44, 984 01 Lučenec - Vidiná (areál NOVOKER). 
Spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava (ďalej len "stavebník") podala dňa 19.10.2022 listom č. 4761/30301/2022/Ra návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty (viď príloha - oznámenie)
stavby: "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, úsek: Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce" (ďalej len "stavba").
Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti "Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná tabuľa".
 

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková

Späť