Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

23.01.2020

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný každý párny týždeň v stredu: 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12., 23.12.. Vyseparovaný odpad papier, plast, sklo bude vyvážaný v stredu, v termínoch: 08.01., 05.02., 04.03., 15.04., 13.05., 10.06., 08.07., 05.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12..

Detail

15.01.2020

obr.

Oznámenie termínu odpočtov vodomerov v obci Tomášovce

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom  obce, že tento mesiac január 2020 budú naši pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v obci Tomášovce.

Detail

10.12.2019

Tomášovské novinky 1/2019

Tomášovské novinky 1/2019

Tomášovské novinky 1/2019

Detail

02.12.2019

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu 1

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu

Podmienky zabíjania zvierat pre súkromnú domácu potrebu

Detail

30.09.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Základy sebaochrany a prvej pomoci

Detail