Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Demografia

 

Počet obyvateľov obce Tomášovce k  31.12.2018 

 

V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 sa v obci:

narodilo 8 detí a to 5 dievčat a 3 chlapci

umrelo 18 občanov a to 13 žien a 5 mužov

na trvalý pobyt sa prihlásilo 23 obyvateľov

na prechodný pobyt sa prihlásilo 10 obyvateľov

z trvalého pobytu sa odhlásilo 24 obyvateľov. 

 

Celkový počet obyvateľov obce prihlásených na trvalý a prechodný pobyt je 1406.

Z toho je     mužov 702 

                          žien 704  

 

Na trvalý pobyt je v obci prihlásených 1377 obyvateľov. 

Z toho je     mužov 690 

                          žien 687

 

Na prechodný pobyt je v obci prihlásených 29 obyvateľov.

Z toho je     mužov 12 

                       žien 17