Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Tomášovce

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

štvrtok, február 6, 2014

Vyvesené: 6. 2. 2014

Dátum zvesenia: 22. 2. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť