Navigácia

Obsah


Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce 15.06.2012 01.07.2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2008

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN 4-2008 spolunažívanie obyvateľov, ŽP, chov domácich zvierat 02.09.2008 18.09.2008

Rok 2006

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN 1-2006 o chove a držaní psov 15.12.2006