Navigácia

Obsah

Dotácia na nákup kníh z FPU v roku 2022

Typ: ostatné
Dotácia na nákup kníh z FPU v roku 2022 2 Výzva č. 8/2022 Fondu na podporu umenia - Akvizícia knižníc

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprograme 5.1.4. Akvizícia knižníc.

Na základe tejto výzvy obec Tomášovce predložila Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2022 na projekt "Akvizícia knižnice v obci Tomášovce". Fond na podporu umenia rozhodol, že našu žiadosť podporí a našej obci bola schválená finančná dotácia na realizáciu nášho projektu "Akvizícia knižnice v obci Tomášovce" v celkovej výške 1200,00 € na nákup knižného fondu.

Rozpočet: 1383,00 €
Podpora z FPU: 1200,00 €
Predpokladané výnosy z tržby z poplatkov za knižničné činnosti a služby: 30,00 €
Spolufinancovanie z rozpočtu obce : 153,00 €
Oprávnené obdobie: 01.07.2022 - 02.01.2023

Príloha

Vytvorené: 19. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2022 11:29
Autor: Andrea Vreštiaková