Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2004-2020 vo formáte .pdf je tu:

phsr_tomasovce_2004-2018.pdf