Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

Obec Tomášovce v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 zverejňuje na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie a žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu e - mailovú adresu: obec@tomasovce.sk a doručovaciu adresu: Obec Tomášovce, Obecný úrad, Partizánska 132/7, 985 56  Tomášovce. Zverejnenie e - mailovej a doručovacej adresy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 vo formáte pdf je tu (103.51 kB) .

Vyvesené: 4. 7. 2023

Dátum zvesenia: 1. 10. 2023

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť