Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

Obec Tomášovce v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 utvorila pre celú obec Tomášovce jeden volebný okrsok č. 1 a určila volebnú miestnosť v sále Kultúrneho domu Tomášovce na adrese: Tomášovce, Partizánska 132/7. Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 vo formáte pdf tu (98.49 kB).

Vyvesené: 26. 6. 2023

Dátum zvesenia: 1. 10. 2023

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť