Navigácia

Obsah

Späť

Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Tomášovce za rok 2022

ŽP 6 - 01

Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Tomášovce za rok 2022 tu: ŽP 6-01 odpady.PDF (1.01 MB)

Obec Tomášovce v zmysle §81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z.z. zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce Tomášovce za rok 2022

Vyvesené: 31. 5. 2023

Zodpovedá: Ing. Dana Tisoňová

Späť