Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Tomášovce za rok 2021

Oznam

Obec Tomášovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Tomášovce za rok 2021 je vo výške 60,17 %.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo formáte .pdf je tu: Miera_triedenia_odpadu_za_rok_2021.pdf (755.56 kB)

Vyvesené: 23. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť