Navigácia

Obsah


Zverejnené dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhláška o dražbe nehnuteľností 16.05.2023 20.06.2023
Oznámenie verejnosti 12.05.2023
Zaburinenie pozemkov - upozornenie
Publicita projektu "Malá kompostáreň v obci Tomášovce" 29.01.2023
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začatá realizácia projektu "Malá kompostáreň v obci Tomášovce"
Publicita projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce" 22.01.2023
V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program bola začatá realizácia projektu "Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce"
Publicita projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením" 24.01.2020
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zrealizovaný projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce - zmena stavby pred jej dokončením".

Úradná tabuľa