Navigácia

Obsah

Späť

Referendum Zverejnenie elektronickej adresy žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Tomášovce zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum vyhláseného na deň 21.1.2023: obec@tomasovce.sk.  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Zverejnenie elektronickej adresy vo formáte pdf tu (56.28 kB) .

Vyvesené: 5. 12. 2022

Dátum zvesenia: 23. 1. 2023

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť