Navigácia

Obsah

Späť

Referendum 2023 zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Tomášovce zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum vyhláseného na deň 21.01.2023: obec@tomasovce.sk. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne tak, aby žiadosť bola doručená na adresu obce: Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56  Tomášovce a elektronicky tak, aby žiadosť bola doručená na elektronickú adresu obce. V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 02.12.2022. Zverejnenie vo formáte pdf je tu (53.53 kB)

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 23. 1. 2023

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť