Navigácia

Obsah

Späť

Referendum 2023 oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre referendum vyhláseného na sobotu 21.01.2023 oznamuje, že pre celú obec vytvorila jeden volebný okrsok a určila volebnú miestnosť v sále Kultúrneho domu Tomášovce na adrese Partizánska 132/7, Tomášovce. Oznámenie (94.35 kB)

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 23. 1. 2023

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť