Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu František Varga narodený 7.12.1999

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 23.11.2022 František Varga, dátum narodenia 07.12.1999. Miestom nového trvalého pobytu je obec Tomášovce. Oznámenie vo formáte pdf. je tu (120.54 kB)

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť