Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o doručení oznámenia o uložení zásielky Ján Lehocký 1989

Obec Tomášovce oznamuje občanovi Ján Lehocký narodený 10.8.1989, že mu bolo doručovateľkou Slovenskej pošty prevádzka Tomášovce dňa 28.11.2022 na Obecný úrad Tomášovce doručené oznámenie o uložení zásielky - úradná zásielka do vlastných rúk od Všeobecnej zdravotnej poisťovni, pobočka Zvolen. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. Oznámenie vo formáte pdf je tu (59.81 kB).

Vyvesené: 28. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť