Navigácia

Obsah

Stavebné záležitosti

tlacivo_navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 601x

tlacivo_ohlasenie-drobnej-stavby.pdf Stiahnuté: 765x

ziadost-o-stavebne-povolenie.pdf Stiahnuté: 655x

ziadost-o-stavebne-povolenie_vyjadrenie-vlastnikov-susednych-nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 650x

ohlasenie-stavebnej-upravy.pdf Stiahnuté: 747x

prehlasenie-stavebneho-dozora.pdf Stiahnuté: 614x

ziadost-o-vydanie-stanoviska-z-hladiska-suladu-up-obce-tom-a-projektu-stavby.pdf Stiahnuté: 575x

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-ostraneni-stavby-p-parag-88-zak-50-1976-zb-zak.pdf Stiahnuté: 567x

upovedomenie-vlastnika-susednej-nehnutelnosti-o-burani.pdf Stiahnuté: 539x

ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf Stiahnuté: 533x

ziadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf Stiahnuté: 589x

ziadost-o-vydanie-stanoviska-k-vynatiu-pody-z-ppf.pdf Stiahnuté: 700x

ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-ukonceni-stavby-alebo-urceni-veku-stavby.pdf Stiahnuté: 556x

ohlasenie-udrziavacich-prac-podla-par-57-zakona-50-1976-zb-o-uzemnom-planovani.pdf Stiahnuté: 583x

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.pdf Stiahnuté: 546x

ziadost-o-povolenie-umiestnenia-reklamneho-zariadenia.pdf Stiahnuté: 525x

ziadost_o_vyjadrenie_organu_statnej_vodnej_spravy_podla_ss_28_zak.c.364-2004_z.z._o_vodach.odt Stiahnuté: 495x

prehlasenie_zhotovitela.odt Stiahnuté: 480x

navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby_podla_ss_35_zakona_c._50-1976_zb._o_uzemnom_planovani_a_stavebnom_poriadku_stavebny_zakon_v_zneni_neskorsich_predpisov_a_ss_3_vyhl._c._453-2000_z._z.rtf Stiahnuté: 523x

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_podla_ss79_zakona_c._50-1976_zb._o_uzemnom_planovani_a_stavebnom_poriadku_stavebny_zakon_v_zneni_neskorsich_predpisov_a_ss_17_vyhl._c._453-2000_z._z.rtf Stiahnuté: 497x

Stránka