Navigácia

Obsah

Stavebné záležitosti

tlacivo_navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf Stiahnuté: 613x

tlacivo_ohlasenie-drobnej-stavby.pdf Stiahnuté: 777x

ziadost-o-stavebne-povolenie.pdf Stiahnuté: 680x

ziadost-o-stavebne-povolenie_vyjadrenie-vlastnikov-susednych-nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 669x

ohlasenie-stavebnej-upravy.pdf Stiahnuté: 764x

prehlasenie-stavebneho-dozora.pdf Stiahnuté: 632x

ziadost-o-vydanie-stanoviska-z-hladiska-suladu-up-obce-tom-a-projektu-stavby.pdf Stiahnuté: 591x

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-ostraneni-stavby-p-parag-88-zak-50-1976-zb-zak.pdf Stiahnuté: 587x

upovedomenie-vlastnika-susednej-nehnutelnosti-o-burani.pdf Stiahnuté: 552x

ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf Stiahnuté: 549x

ziadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf Stiahnuté: 607x

ziadost-o-vydanie-stanoviska-k-vynatiu-pody-z-ppf.pdf Stiahnuté: 717x

ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-ukonceni-stavby-alebo-urceni-veku-stavby.pdf Stiahnuté: 577x

ohlasenie-udrziavacich-prac-podla-par-57-zakona-50-1976-zb-o-uzemnom-planovani.pdf Stiahnuté: 604x

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.pdf Stiahnuté: 565x

ziadost-o-povolenie-umiestnenia-reklamneho-zariadenia.pdf Stiahnuté: 542x

ziadost_o_vyjadrenie_organu_statnej_vodnej_spravy_podla_ss_28_zak.c.364-2004_z.z._o_vodach.odt Stiahnuté: 505x

prehlasenie_zhotovitela.odt Stiahnuté: 491x

navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby_podla_ss_35_zakona_c._50-1976_zb._o_uzemnom_planovani_a_stavebnom_poriadku_stavebny_zakon_v_zneni_neskorsich_predpisov_a_ss_3_vyhl._c._453-2000_z._z.rtf Stiahnuté: 534x

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_podla_ss79_zakona_c._50-1976_zb._o_uzemnom_planovani_a_stavebnom_poriadku_stavebny_zakon_v_zneni_neskorsich_predpisov_a_ss_17_vyhl._c._453-2000_z._z.rtf Stiahnuté: 508x

Stránka